A jéje, to je nemilé.

Konference Umění jazyků skončila 17. 9. 2021.

Pokud jste zakoupili konferenční balíček, můžete příspěvky najít zde