Smluvní podmínky

Online konferenci Umění jazyků pro vás pořádají Online jazyky.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Online learning s.r.o., se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ 27477169 (dále jen jako „OL“) a účastníkem nákupu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby za konferenční balíček.

Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi.

Objednávku lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Bez zbytečného odkladu poté, co OL obdrží platbu za poukázku na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, kdy mu bude studijní účet zpřístupněn a od kdy může začít využívat služeb OL.


CENA Konferenční ho balíčku


Platbu za konferenční balíček je možné uhradit online platební metodou (on-line platební kartou, on-line přes PayPal, aj.).

Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení v průběhu lhůty odesláno na adresu OL.
Pokud účastník odstoupí od smlouvy, garantuje OL vrácení částky
za konferenční balíček, a to ve dvou výplatních termínech, kterými jsou 1. a 3. týden v měsíci. Kurzovné bude vráceno v prvním následujícím termínu od dne, kdy OL došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení poplatku bude použit bankovní převod, neurčí-li účastník výslovně jinak. V případě vrácení částky za konferenční balíček ve prospěch zahraničního účtu nese zákazník náklady na příchozí platbu ve výši 145 CZK a odchozí platbu ve výši 250 CZK. Celková suma 395 CZK bude odečtena od uhrazeného kurzovného.
 


PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby OL. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce konferenčního balíčku do databáze OL.
Uhrazením poplatku vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.umenijazyku.cz
Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má OJ plný nárok zrušit jeho účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.

Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
OL tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu OL třetím osobám.
Účastník bere na vědomí, že studijní systém společnosti OL se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce. Z toho důvodu mohou být některé funkce výukového systému aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.
V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická linka na čísle +420 734 577 566, a to každý pracovní den minimálně od 8:00 do 16:00. 


REKLAMAČNÍ ŘÁD A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OL zodpovídá účastníkovi, že online kurzy při převzetí nemají vady a mají takové vlastnosti, které OL popsal nebo které účastník očekával s ohledem na povahu zboží.
Účastník má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží, tedy obdržení přihlašovacích údajů k online kurzům, ať už v rámci předplatného nebo jednorázového nákupu kurzů.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí účastník odeslat prohlášení o odstoupení ve 14denní lhůtě, a to na e-mailovou adresu info@onlinejazyky.cz nebo doručovací adresu OL uvedenou v těchto smluvních podmínkách. OL potvrdí účastníkovi bezodkladně přijetí reklamace.

OL poté, co uzná právo na odstoupení od smlouvy, odebere účastníkovi přístup ke kurzům a nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy mu vrátí všechny peněžní prostředky, které od účastníka přijal, a to stejným způsobem.


Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu v našich ONLINE jazykových kurzech.